Vatrostalni materijali - Šamotni materijali

  Šamotne opeke: svih oblika, standardne i po porudžbini sa pripadajućim šamotnim malterom, koje se koriste kao vatrostalni ozid u pećima na čvrsto gorivo, kaminima, roštiljima, kotlovima, za ozid pekara, za ozid peći u livnicama čeličnog liva, sivog liva, aluminijuma,bakra. Za ozid sušara i peći u svim oblastima proizvodnje keramike, rotacionih sušara i roto peći u cementarama...
Temperatura primene ovih opeka je od  800*C  do 1700*C, zavisno gde se ugrađuju.
  Šamotni malter: koristi se pri ozidu šamotnih opeka za “vezivanje istih”.
  Vatrostalni kit: malter fine strukture sa specijalnim vezivom za specijalne šamotne opeke. Temperatura primene od 1200*C do 1700*C
  Termoizolacione opeke: klase “Porit”, standardne i po porudžbini za izolaciju svih šamotnih ozida u pećima i svim termičkim agregatima. Temperatura primene od 800*C do 1200*C sa obaranjem temperature na spoljašnosti termičkog agregata od  20*C do 50*C. Priozvodimo i termoizolacione lake opeke koje služe kao radni ozid za temperature primene od 1200*C do 1500*C. Imaju funkciju izdržavanja visokih temperatura i termo-izolacije.
  Termoizolacioni malter: koristi se pri ozidu izolacionih opeka klase “Porit”. Postoji i termoizolacioni kit malter koji se koristi za ozid termoizolacionih lakih opeka za T=1200-1500*C.
  Šamotne cevi: imaju primenu za ozid dimnjaka”dimnjačke” cevi, cevi za ciglane,“cevi(prave, lukovi, ugaonici) za mini ulivni sistem”. Cevi se rade u standardnim dimenzijama i po narudžbini.
  Termodiht masa “SO-TDM”: koristi se za brzo termičko dihtovanje peći i kotlova na čvrsto gorivo pri čemu lepi i vezuje šamotnu opeku, gus-sivi liv, lim, bezazbestnu pletenicu-katon.
Temperatura primene od 900*C do 1150*C.
  Vatrostalna diht masa
“SO-VDM”grafitizirana:
koristi se kao visokovatrostalna diht masa otporna na termo šokove lepi i vezuje šamotnu opeku, gus-sivi liv, lim, beazbestnu pletenicu-karton.Temperatura primene je od 900*C do 1450*C.

  Termoizolacioni betoni: koriste se kao zamena za termoizolacone opeke klase “Porit” za izolaciju šamotnih ozida u termičkim agregatima, kao i u slučajevima izuzetne komplikovanosti gde se termoizolaciona opeka klase “Porit” nemože ugraditi. Temperatura primene 800*do 1300*C.
  Vatrostalni betoni: koriste se tamo gde se nemogu ugraditi šamotne opeke, tamo gde se traži brza ugradnja kao i u slučajevima gde su termički agregati komplikovani za ozid sa šamonim opekama. Tempertura primene je od 800*C do 1750*C.
  “Plastik” nabojna
vatrostalna masa
:
koristi se za ručno  ili “pneumatsko”nabijanje ove plastične vatrostalne nabojne mase i to obično za ozid gorionika ili nepristupačnih mesta u termičkim agregatima.Temperatura primene je do 1700*C.“Plastik” polusuva nabojna vatrostalna masa: koristi se u livarstvu za pneumatsko nabijanje peći za livenje, sabirnih peći, livnih lonaca, kanala, “rina”. Temperatura primene do 1750*C.
  “Torket” vatrostalni
betoni i mase:
koriste se za ozid termičkih agregata ili delova istih koji se klasičnim putem ne mogu ozidati opekom pre svega što su visoki ili duboki, velikih površina i prečnika pa se ovi betoni i mase pneumatskim putem sa”poštoljima” za nabacivanje nabacuju na ankerisne površine peći, kotlova, kanala termoelektrana i na sličnim mestima. Temperatura primene je od 800*C do 1700*C.
  “Ručno oblikovani
vatrostalni proizvodi”:
primena u livarsvu kao specijalne opeke koje se nemogu presovati na presama, već se rade ručnim putem uz pomoć kalupa i specijalno pripremljenih masa. 
     
gornja-linija

Radno vreme:

Kontakt:

Pratite nas:

Galerija slika:

PONEDELJAK - PETAK
08:00h - 16:00h
Tel: 034/6711-030; 034/712-293
Tel/Fax: 034/727-220
Mob: 063/63-88-04

E-mailOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    youtube-128px
donja-linija