Termoizolacione opeke standardne i po porudžbini za izolaciju svih šamotnih ozida u pećima i svim termičkim agregatima. Temperatura primene od 8000C do 12000C sa obaranjem temperature na spoljašnosti termičkog agregata od 20 0C do 50 0C. Priozvodimo i termoizolacione lake opeke koje služe kao radni ozid za temperature primene od 1200 0C do 1500 0C. Imaju funkciju izdržavanja visokih temperatura i termoizolacije.

termoizolacione-opeke